Skip to main content

Petícia

Chceme chrániť slovenskú pôdu a lesy a bez prieťahov si uplatniť a zrealizovať svoje vlastnícke práva

Prečítať    Stiahnuť

Petičný hárok

Petícia za aktívnu ochranu pôdy a odstránenie chýb a škôd, ktoré vznikli súkromným vlastníkom pôdy na Slovensku pri konaniach reštitúcií, ZRPS, ROEP a pozemkových úprav

Fyzické osoby    Právnické osoby

Podpísať online

My podpísané fyzické a právnické osoby z katastrálnych území po celom Slovensku sa obraciame na Vás kompetentné orgány

Fyzické osoby    Právnické osoby

Napíš nám o krivde na svojej pôde, ktorú chceš aby štát napravil a pridaj sa k nám.

Chcem napísať svoj príbeh      Prečítať všetky príbehy

Jednotlivé príbehy/ výpovede sú uverejnené s dovolením autorov, za obsah a formuláciu zodpovedajú autori príbehov, sú to autentické výpovede ukrivdených vlastníkov pôdy alebo lesov na Slovensku.

VÝZVA Mgr. Zuzane Čaputovej – prezidentke Slovenskej republiky

žiadame,

aby ste prijali na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka iba takého človeka, ktorý s nami komunikoval

aj pred voľbami, pretože…

Čítať viac

Výzva minister MPRV SR pe poškodených vlastníkov

Žiadame Vás, pán Mgr. Igor Matovič, ktorý ste poverenou osobou zostaviť vládu,

aby ste prijali za ministra pre poľnohospodárstvo alebo rozvoj…

Čítať viac

HĽADÁ SA:

ROZHODNUTIE Pozemkového odboru  Okresného úradu
podľa §3 ods.1 písm.t Zákona 503/2003 (cit. "§ 3 (1) Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku... t) prevodu na štát spoločne užívaných singulárnych lesov a lesných družstiev, ak členmi družstva boli aj fyzické osoby; na prevzatie tohto majetku sa použijú osobitné predpisy (poznámka pod čiarou: 8) §37 zákona 330/1991 § 37 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.)"

V PRÍPADE, ŽE TAKÉTO ROZHODNUTIE NÁJDETE, PROSÍM OZVITE SA NÁM NA NÁŠ FB ALEBO EMAIL