Skip to main content

Petícia

Chceme chrániť slovenskú pôdu a lesy a bez prieťahov si uplatniť a zrealizovať svoje vlastnícke práva

Prečítať    Stiahnuť

Petičný hárok

Petícia za aktívnu ochranu pôdy a odstránenie chýb a škôd, ktoré vznikli súkromným vlastníkom pôdy na Slovensku pri konaniach reštitúcií, ZRPS, ROEP a pozemkových úprav

Fyzické osoby    Právnické osoby

Podpísať online

My podpísané fyzické a právnické osoby z katastrálnych území po celom Slovensku sa obraciame na Vás kompetentné orgány

Fyzické osoby    Právnické osoby

Napíš nám o krivde na svojej pôde, ktorú chceš aby štát napravil a pridaj sa k nám.

Chcem napísať svoj príbeh      Prečítať všetky príbehy

Jednotlivé príbehy/ výpovede sú uverejnené s dovolením autorov, za obsah a formuláciu zodpovedajú autori príbehov, sú to autentické výpovede ukrivdených vlastníkov pôdy alebo lesov na Slovensku.

VÝZVA POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA NESCHVÁLENIE ZÁKONA

z 27. novemba 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady 330/1991 Zb. o pozemkových úpraváchusporiadaní pozemkového vlastníctva,…

Čítať viac

Nové pokračovanie historie urbariátov do súčasnosti

Urbárske spoločenstvá, ako súčasť slovenského vidieka.

V predchádzajúcej časti som heslovite uviedla niektoré obdobia, ktoré sú potrebné uviesť…

Čítať viac

HĽADÁ SA:

ROZHODNUTIE Pozemkového odboru  Okresného úradu
podľa §3 ods.1 písm.t Zákona 503/2003 (cit. "§ 3 (1) Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku... t) prevodu na štát spoločne užívaných singulárnych lesov a lesných družstiev, ak členmi družstva boli aj fyzické osoby; na prevzatie tohto majetku sa použijú osobitné predpisy (poznámka pod čiarou: 8) §37 zákona 330/1991 § 37 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.)"

V PRÍPADE, ŽE TAKÉTO ROZHODNUTIE NÁJDETE, PROSÍM OZVITE SA NÁM NA NÁŠ FB ALEBO EMAIL